Logistický sklad

Velkoprostorové chladicí sklady jsou nejdůležitějším spojovacím článkem mezi výrobcem a konečným spotřebitelem. KRAMER pro Vás buduje - a chladicí řetězec je ideálně zakotven. Ať je kompetence chladicího prostoru poptávána kdekoliv, my se vyznáme. Pracujeme úspěšně pro velkoobchod, potravinové řetězce s potravinářský a nápojový průmysl.
Velkosklady firmy KRAMER jsou považovány za perfektní centrální uzel v propojených chladicích řetězcích s nejmenší spotřebou energie. Toho dosáhneme perfektním spojením našich kompetencí z nejrůznějších odvětví jako mrazicí sklady, všeobecné chladicí sklady, sklady čerstvého zboží a prostory pro připravené zboží. 

Zvláštní význam mají naše vysokovýkonné dveře a vrata: U nás se výborně izolovaná vrata otevírají automaticky, rychle a přesně pouze na dobu, kterou nákladní vozy a vysokozdvižné vozíky skutečně potřebují. To platí pro všechna provedení a velikosti chladicích a mrazicích prostor, které přesně podle požadavků realizujeme na celém světě.

KRAMER již prokázal svůj dokonalý um při zřizování velkých skladů: Společnost KRAMER, která byla od počátku úzce zapojena do plánování výstavby, poskytla své know how pro nejlepší organizační koncept a optimální časový průběh stejně jako prvotřídní technická řešení.  Společnost KRAMER tak mohla již paralelně při zasazení opěrných pilířů namontovat izolační elementy a hned také namontovat vysokovýkonné dveře a roletová vrata. Dnes firma KRAMER umožňuje postavit během 8 týdnů chladicí prostory pro moderní velkosklad s 4500 m² chladicí plochy.

Kontaktujte nás!

KRAMER GmbH

Tel +49 7665 9359-0