Průmysl

Úspěšné průmyslové podniky se vyznačují moderním managementem produkce a logistiky. Chladicí prostory firmy KRAMER se zapojují již při plánování do kontinuálního procesu vylepšování a vedou ke zvýšení efektivity výrobních prostor, chladicích hal, chladicích skladů, chladicích tunelů a skladovacích prostor pro potravinářský a farmaceutický průmysl.