Tiráž
Adresa

KRAMER GmbH
Stöckmatten 2-10
79224 Umkirch/Freiburg
Německo

Jednatel

Matthias Weckesser
Alexander Butsch

Kontakt

Telefon: +49 7665 9359-0
E-Mail: info[at]kramer-freiburg.com

Obchodní rejstřík

Zápis do obchodního rejstříku.
Rejstříkový soud: Okresní soud Freiburg
Registrační číslo: HRB 1045

Daň z obratu

DIČ podle §27 a prodejní daň zákon: DE142109578

Obrazový materiál:

Všechny fotografie uvedené na webových stránkách jsou chráněny autorským právem.
Zdroj:
KRAMER GmbH Umkirch/Freiburg
Fotolia LLC New York  NY 10003

Ručení za obsah

Obsah našich stránek byl vypracován s největší pečlivostí. Za správnost, kompletnost a aktuálnost obsahu nemůžeme ale převzít žádnou záruku.   Jako poskytovatel služeb jsme podle § 6 odst.1 Státní smlouvy o mediálních službách (MDStV) a § 8 odst.1 Zákona o teleslužbách (TDG) za vlastní obsahy na těchto stránkách podle všeobecné legislativy zodpovědni. Poskytovatelé služeb ale nejsou povinni kontrolovat jimi zprostředkované nebo uložené cizí informace nebo sledovat okolnosti, které poukazují na protiprávní činnost. Povinnost odstranění nebo zablokování používání informací podle všeobecné legislativy tím nejsou dotčeny. Takové ručení je ale možné teprve od okamžiku zjištění konkrétního porušení práva. Pokud nám takové porušení práva bude známo, okamžitě takový obsah odstraníme.

Ručení za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsahy nemáme žádný vliv. Proto také nemůžeme za tyto cizí obsahy převzít žádnou záruku. Za obsahy stránek propojených odkazy je zodpovědný vždy daný poskytovatel nebo provozovatel. Obsah stránek propojených odkazy byl v době propojení zkontrolován, jestli neobsahuje možné porušení práva. Protiprávní obsahy nebyly v době propojení zjištěny. Stálá kontrola obsahu stránek propojených odkazy ale není bez konkrétních důvodů porušení práva proveditelná. Pokud nám takové porušení práva bude známo, okamžitě takový odkaz odstraníme.

Autorské právo

Provozovatelé stránek se snaží neustále dbát na autorská práva jiných příp. využít vlastní zhotovená díla stejně jako díla bez licence. Díla a obsahy zhotovené provozovateli stránek na těchto stránkách podléhají německému autorskému právu.  Příspěvky třetích jsou jako takové označeny. Pro kopírování, zpracování, rozšiřování a každý druh využití mimo hranice autorského práva je nutný písemný souhlas daného autora nebo zhotovitele.  Stahování a kopie těchto stránek jsou povoleny pouze pro soukromé a ne komerční využití.

Ochrana dat

Podrobné informace najdete na našich stránkách ochrana osobních údajů vysvětlení.

S otázkami, nebo případnými obavami ohledně ochrany osobních údajů se prosím obracejte písemně na náš E-mail datenschutz@kramer-freiburg.com.

Oznámení o postupu řešení sporů podle zákona o urovnávání spotřebitelských sporů (VSBG)

Platforma Evropské komise pro řešení sporů online: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
Nejsme povinni ani ochotni účastnit se řízení o urovnání sporů před rozhodčím radě pro spotřebitele.

Pokud máte další podněty, komentáře nebo dotazy k těmto webovým stránkám, obraťte se prosím na tým domácích stránek na adrese: info@tandem-kommunikation.de